En aquesta secció anirem afegint les fotos dels principals esdeveniments i activitats que es vagin realitzant al centre: excursions, dates assenyalades, aniversaris, etc ...
Tot el relacionat amb l'oci en el qual els residents participin de forma activa, enfortint així els vincles socials entre els mateixos i proporcionant al·licients per ocupar de manera efectiva i satisfactòria el seu temps.
Visiteu-sovint per estar al corrent del que anem organitzant.